طراحان وب شمال

1394/12/06 :: قطعی سرویس پیامک در ایام انتخابات1394/02/15 :: افزایش نرخ پیامک به میزان 10 ريال1393/11/04 :: افزایش سراسری تعرفه ارسال پیام کوتاه1392/06/12 :: بصورت آنلاین پرداخت کنید1390/11/29 :: سیستم فیلترینگ پیامکها1390/04/11 :: حضور شرکت طراحان وب شمال در اولین نمایشگاه سراسری مدرسه هوشمند1389/12/01 :: حضور شرکت طراحان وب شمال در اولین نمایشگاه کودک الکترونیک و مدارس هوشمند